<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Skibet og Omegns Jagtforening

 


Program 2015

klik her for at komme til Skibet Jagtforenings hjemmeside

 

Så gik 2014. Det var første sæson med de nye jagttider, en sæson der ikke er
slut endnu, da alle ænder og gæs må skydes på fiskeriterritoriet her i januar -
og alle gæs må desuden også skydes inde i landet måneden ud. Skal I på jagt
efter hjortevildt, skal I være meget opmærksomme på de nye
afskydningsregler, specielt her i vores område. Selve jagtsæsonen har vel
været på det jævne, bortset fra ænder og gæs, som stort set har været overalt
i år. Vi siger tak til jer, der møder op til vore arrangementer, men der er
plads til flere - så mød nu op.
Jægerforbundets nye domicil på Kalø trækker lidt i langdrag, som I selv kan
følge i Jæger. Træls for de ansatte, som venter på den nye arbejdsplads.
Husk, hvis I får ny mailadresse, skal vi have det ændret. Ellers får I ikke
noget program eller nyhedsinformationer fremover.
Da der fra medlemmer har været flere spørgsmål angående registrering af
haglvåben, kan vi hermed bekræfte, at enhver erhvervelse af nye som brugte
haglvåben SKAL registreres hos politiet. Sådan har loven været siden
10.02.2000. Det vil sige de våben, du har fra før denne dato, kan du
opbevare med god samvittighed - såfremt du betaler dit jagttegn.

Kragejagt
Vi har i år valgt at se bort fra kragejagt/regulering på deponiet, da det
efterhånden er blevet svært derinde pga. diverse veje og stier. Vi håber
selvfølgelig, at I skyder krager andre steder. Derfor udleveres der patroner
som tidligere for hver højre krage- og skadevinge. Vingerne afleveres på
skydebanen senest 01.06 i år.

JKF årsmøde = Jægerråd årsmøde
5.2.2015 kl. 19.00-22.00 på skydebanen i Riis. Det er her, I alle kan deltage
og komme med jeres meninger. Jægerrådet kan så tage eventuelle forslag
med herfra til kredsmødet i marts. Man kan også her høre, hvad der foregår i
jægerrådet i Vejle Kommune. Der er således mange gode grunde til at møde
op.

Jagthundetræning
Du kan som tidligere kontakte Vejle Jagthunde Sportsforening, eller Vejle
Ådals Jagtforening, hvis du har lyst til at gå til træning med din hund.

Østjysk Våbenhandel
18.2.2015 kl. 19.00 Denne klubaften skal vi jo se den store nye butik ved
motorvejen i Hedensted. Der er god grund til at møde op her, da der er rig
mulighed for stille og roligt at gå rundt og se den nye forretning. Når vi har
fået set og handlet, vil vi se en jagtfilm over en kop kaffe med brød.
Tilmelding senest den 12.2.2015 til Lars Juel Jensen på 2020 2031

Drivjagt
11.03.2015. Fra kl. 19.00 - 21.00 Skjern Skydearena hos Korsholm. Det er
virkelig noget, alle riffeljægere, der er til løbende vildt, bør prøve. Du
kommer ikke tættere på at komme på en rigtig drivjagt. Du kan både bruge
spidsskarp og blødnæset ammunition, og der skydes på cirka 40 meters
afstand på en væg. Her afspilles der en film med rigtige dyr, hvor
hastigheden helt naturligt varierer. Du kommer til at bruge ca. 60 skud.
Prisen er ca. 200 kr. Der kan være 12 mand på turen.
Tilmelding til Lars Hvilsom på Tlf. 2712 9201 senest 1.3.2015

Kredsmøde
15.03.2015 Her kan fire mand fra vores jagtforening deltage. Det foregår i
Jels.

Frivillig jagtprøve
Datoen kendes endnu ikke (se nærmere i VAF og i Jæger).

Flugtskydning 2015
01.04.2015 Her starter vi årets skydning i Vingsted. Herfra skyder vi hver
onsdag frem til 17.06, og vi uddeler hver aften krus til den bedste skytte.
Husk at vi bruger det første kort fra hver aften til at kåre årets skytte til 24
duer. De bedste otte kort tæller.
MØD nu op - og tag gerne en kammerat med. Det er her, du kan gøre dig
mere træfsikker til den kommende jagtsæson.
Alle træningsaftener starter kl. 18.00

Amtsskydning
Husk holdskydning starter ultimo april. Holdtilmelding i februar.

Obs! Vi gentager succesen for nye og uøvede skytter
Her er der et rigtig godt tilbud til nye og uøvede flugtskytter.
Vi har i år i foreningen lejet skydebanen en ekstra aften, nemlig den
14.4.2015 kl. 18.00 - 20.00. Prisen er 50 kr. for 24 duer og en kasse
patroner.
Er du ny og uøvet skytte, kan du komme og få hjælp til at blive bedre med
haglgeværet. Denne aften vil der på banen være kompetente
flugtskydningsinstruktører til at hjælpe og vejlede i kunsten at ramme
lerduerne.
Denne aften er helt og holden for dig og ikke for garvede skytter.
Der skal også held til i skydning, og heldet har en tendens til at følge den,
der træner mest.
Vi håber, at du vil komme, og kender du andre, der godt kunne
trænge til at få lidt hjælp til at blive en bedre skytte,
er du velkommen til at tage den/dem med.

Riffelskydning 2015
Vi har igen i år to aftener til indskydning af riflen inden bukkejagten på
riffelbanen i Vingsted.
Træningsaften 100 m 21.04 18.00 - 20.00
Træningsaften 100 m + 200 m 05.05 18.00 - 20.00

JKF kommunemesterskab
09/10.05.2015. Sted er endnu ukendt, så forhør dig på skydebanen.

Rågeregulering
Der er, som de foregående år, mulighed for i maj måned at regulere
rågeunger.
Denne reguleringsjagt foregår i Nørremarksskoven. Det sker sammen med
Vejle Jagtforening. Nærmere om hvor og hvornår vil blive oplyst i
jægersektionen i Vejle Amts Folkeblad.
NB! Antal nedlagte råger SKAL rapporteres til formanden, når
perioden er slut. Dette er vigtigt.

Kredsskydning
31.05.2015 Banen er fortsat ukendt. Til kredsskydning skulle vi gerne have
nogle slagkraftige hold med igen i år.
Husk, det er herfra, I kan kvalificere jer til DM.

Pokalbrag i Vingsted
20.06.2015 kl. 09.30
HUSK at reservere denne dato allerede nu, for vi skulle gerne blive fem-ti
mand mere end sidste år. Der vil dagen igennem være forskellige
skydninger med mange præmier. Vi har ikke mindre end 25 vandrepokaler
at kæmpe om, så sæt kryds i kalenderen og mød op. Vi slutter skydningen
med pokaloverrækkelse ca. kl. 16.30.
HUSK NU DATOEN!

Afslutning i Vingsted
22.06.2015
Her slutter vi så træningsaftenerne i Vingsted. Kom i god tid denne aften, da
vi får besøg af 20 gæsteskytter fra klokken 19.00. Kom og vær med til at få
en god afslutning på en god sæson.

DM i Herning
25-26.07.2015 Det kræver naturligvis kvalifikation fra kredsskydningen.

Finale i Amtsskydning
01.08.2015 Finalen afholdes i år på det nye anlæg i Vamdrup for de hold,
der blev nummer ét eller to i deres respektive serie. Husk at man også kan
skyde individuelt.

Jagten i Ballum
Jagtforeningen råder over to jagtstykker i Ballum ved vestkysten, hvor
medlemmer kan købe årskort.
Prisen er kun 200 kr. pr. år. Obs! Der sælges gæstekort til 300 kr. pr. år.
Men det skal være i følgeskab med et medlem af foreningen.
Kortet købes/afhentes ved Bent Larsen, Vestbanevej 103, 7100 Vejle, tlf.
75 83 64 42. Her udleveres også kort over jagtområderne. Husk at
medbringe dit medlemskort/nummer.
Regler for jagten i Ballum:
§ 1 Du skal være medlem af Skibet og Omegns Jagtforening.
§ 2 Der må kun skydes til flyvende vildt.
§ 3 Skyd ikke på forlangt hold.
§ 4 Patronhylster og affald skal tages med hjem.
§ 5 Vis hensyn til andre.
§ 6 Der må ikke skydes ind over nabostykkerne, dog må nedfaldent vildt
hentes uden våben.
Overtrædes disse regler vil det medføre inddragelse af jagtkortet samt
bortvisning.
I opfordres til, at I første gang ser jagtstykkerne i dagslys.
Kortene udleveres ved køb af årskort.

Haraldskær jagtklub
Der er blevet dannet en klub ved navn Haraldskær Jagtklub, som har lejet
jagten på Haraldskær. For at kunne være medlem af klubben, skal du være
medlem af en af jagtforeningerne i Gl. Vejle Kommune. Vejle Jagtforening
eller, Skibet og Omegns Jagtforening.
Klubben er en selvstændig klub, dog med en valgt repræsentant fra hver
forening i bestyrelsen.
Kontakt: Leif Grønning 7588 2149 (3022 1375) leifg@balle-bredsten.dk

Generalforsamling 2015
05.11.2015 kl. 19.30 i Kærhuset (Haraldskær avlsbygning) Der serveres
øl/vand kaffe og brød.
Husk at møde op og kom med ris/ros eller nye idéer.

Banko 2015
Den 11.11.2015 kl. 19.00 i Stenager forsamlingshus
Så er der igen bankospil på programmet.
Mangler du lige kalkunen til juleaften, er der mulighed for at vinde den her
samt en af de mange sponsorpræmier i pausebanko. Husk at tage familie og
venner med til denne aften - og kom i god tid.

I

 

Bestyrelsen
Tlf. - Mobil - Mail
Formand:
Frederik Juel Jensen 7588 1450 (21 60 83 36)
frj@bygma.dk
Sekretær:
Næstformand:
Lars Juel Jensen 7588 2428 (2020 2031)
ljj@vejletraelast.dk
Kasserer:
Jens Kristensen 4038 7652
jhk@dansun.dk
Webmaster:
Niels Johan Juel Jensen 60 82 06 15
nielsjohan@hotmail.com
Flugtskydningskoordinator:
Frederik Juel Jensen 7588 1450 (21 60 83 36)
frj@bygma.dk
Riffelkoordinator:
Lars Hvilsom 27 12 92 01
Lars.hvilsom@dk.dsv.com
Bestyrelsesmedlem:
Carsten Filsø 7582 2004 (4161 9407)
cfilsoe@gmail.com
Dan Jensen 22 62 06 59
dhjbyg@gmail.com
……………………………………Udvalg…………………………………………………
Riffeludvalg:
Leif Grønning 7588 2149 (3022 1375)
Jens Balle 7583 4377 (4092 4377)
Flugtskydningsudvalg:
Leif Grønning 7588 2149 (3022 1375)
Jens Balle 7583 4377 (4092 4377)
Morten Nørager (2033 5893)
Flemming Pedersen
Martin Nørager (2064 9130)
Redaktør:
Frederik Juel Jensen – Niels Johan Juel Jensen

 

 

 

 

Internettet
www.skibetjagtforening.dk
Hold dig orienteret med flugtskydningen, program og nye tiltag osv.
www.jaegerne.dk
Danmarks Jægerforbunds officielle hjemmeside. Her kan du finde friske og
aktuelle historier også inden de er trykt i Jæger. Der er også mange andre
artikler, der angår jægere i Danmark.
www.strandoghavjagt.dk
Her er en spændende side med aktiviteter og historier specielt vedr. jagt på
vandet, men også meget andet godt stof. Bag siden står Claus Lind
Christensen Vejle.
www.huntinglife.net
Østjysk Våbenhandel. På denne side finder du mange gode tilbud på jagt- og
fiskeudstyr.
www.huntersmagazin.dk www.dk4.dk
Tv-programmet dk4 har to programmer, der har interesse for jægere og
fiskere. Til Jagtmagasinet og Fiskemagasinet er der også en hjemmeside,
med mange gode oplysninger.
www.nakskov-gym.dk/almadk
Her kan du se sol op- og nedgangstider.
Obs! Husk at ringe eller skriv til Danmarks Jægerforbundet, hvis du
er flyttet, så DJ bladet og foreningens program bliver sendt til den
rigtige adresse. Har du ikke betalt kontingent, bliver du automatisk
udmeldt, da det er DJ, der opkræver kontingent for foreningen.
Der udsendes ikke rykkerskrivelse.
Obs! Husk at notere dit våbennummer i tilfælde af tyveri. Du gør politiet
en stor tjeneste. Det er langt nemmere for dem at finde ejeren igen.

 

Jagt joke

Uheldig...

En jæger var uheldig under jagten og fik et skud hagl i de nedre dele. "Kan du lappe hullerne?" spurgte han lægen - Nej, men jeg kan anbefale din kone blokfløjte kursus...

En mand er på jagt i Værnengene, da han møder en jagtinspektør, der beder om at se hans fangst.
Manden viser ham de tre ænder, han har skudt.
Jagtinspektøren stikker sin finger op i røven på den første and, lugter til fingeren og siger:
Det her er en finsk and. Har du et finsk jagttegn?
Selvfølgelig, her er det.
Jagtinspektøren prøver med den næste and også og siger:
Denne and er russisk. Har du et russisk jagttegn?
Ja, det har jeg, vær så god.
Da jagtinspektøren har testet den sidste and også, siger han:
Den sidste her er norsk. Har du et norsk jagttegn?
Det har jeg også, ja. Her er det.
Sig mig, hvor er du egentligt fra, når du har alle de forskellige jagttegn?
Manden vender sig om, trækker bukserne ned og siger: Det må du sgu selv inde ud af. 

En jæger var på safari med sin kone og svigermor.
En aften vågnede konen og fandt til sin store forskrækkelse, at hendes mor var væk. Hun skyndte sig at vække sin mand og insisterede på at de sammen skulle gå ud og forsøge at finde hende.
Jægeren tog sin riffel og sammen begyndte de at lede efter hende. I en lysning ikke langt fra lejren fandt de svigermoren der stod med ryggen mod et stort træ og foran hende stod en stor løve.
Jægerens kone råbte: - Hjælp, hvad skal vi gøre?
- Ingenting, svarede jægeren. Løven har selv rodet sig ind i det her, nu må den også selv rode sig ud igen.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der tages forbehold for trykfejl og aflysninger Der tages forbehold for trykfejl og aflysninger